بلاگ

نشستن صحیح پشت کامپیوتر
22
نوامبر

نشستن صحیح پشت کامپیوتر

رز نشستن و شیوه قرار گرفتن بدن هنگام کار با کامپیوتر اهمیت ویژه ای دارد. شما ممکن است ساعت ها پشت کامپیوتر مشغول به کار باشید، پس خوب است بدانید چگونگی...

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است