بلاگ

خوشه کندوی عسل (M44)
12
مه

خوشه کندوی عسل (M44)

 خوشه کندوی عسل به عنوان خوشه‌ای باز که حدود ۱۵ سال نوری وسعت دارد، دارای دست کم یک هزار ستاره است و نزدیک به ۳ ماه کامل (۱٫۵ درجه)...

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است