09
اکتبر

آشنایی با انواع كليد های ميانبر

آشنایی با انواع كليد های ميانبر

آشنایی با انواع كليد های ميانبر:میانبر صفحه کلید مجموعه ای از یک یا چند کلید است که در یک نرم افزار یا یک سیستم عامل از یک فرمان فراخوانی می کند.

آنها معمولاً وسیله ای جایگزین برای فراخوانی دستوراتی هستند که در غیر این صورت فقط از طریق یک منو ، ماوس یا رابط کاربری قابل دسترسی خواهند بود. این میانبرها می توانند با کاهش توالی های ورودی به چند ضربه کلید ، عملیات مشترک را تسریع کنند.

این میانبرها می توانند روشی آسان تر و سریع تر برای استفاده از برنامه های رایانه ای ارائه دهند. این دستورات معمولاً با استفاده از کلید Alt (در رایانه های شخصی PC) ، کلید فرمان (در رایانه های اپل) ، Ctrl و Shift بهمراه یک حرف واحد قابل دسترسی هستند.

کلید های میانبر در Microsoft Word :

آشنایی با انواع كليد های ميانبر

کلید F1: از یک فرمان انتخاب شده کمک بگیرید یا از دستیار Office استفاده کنید.

کلید Shift و F1: قالب بندی متن را مرور کنید.

کلید F2: انتقال متن یا تصویر.

کلید Shift + F2: متن را کپی کنید.

کلید F3 : ورودی خودکار را وارد کنید.

کلید Shift + F3: پرونده متن انتخاب شده را تغییر دهید.

کلید F4: آخرین عملکرد را دوباره انجام دهید.

کلید Shift + F4: دوباره یک عملکرد Find یا Go را انجام دهید.

کلید F5: کادر گفتگو Go to را نشان می دهد. همچنین می توانید از اینجا به Find و Replace بروید.

کلید Shift + F5: به نسخه قبلی بروید.

کلید F6: به قاب یا صفحه بعدی بروید.

کلید Shift + F6: به قاب یا صفحه قبلی بروید.

کلید F7: بررسی کننده غلط املایی را راه اندازی کنید.

کلید Shift + F7: اصطلاحنامه را راه اندازی کنید.

کلید F8: انتخاب فعلی را گسترش دهید.

کلید Shift + F8: انتخاب فعلی را کوچک کنید.

کلید F9: رفرش کردن.

کلید Shift + F9: بین کد زمینه و نتیجه آن جابجا شوید.

کلید F10: نمایش KeyTips.

کلید Shift + F10: نمایش یک فهرست میانبر (همان کلیک راست).

کلید F11 : به قسمت بعدی بروید.

کلید SHIFT + F11: به قسمت قبلی بروید.

کلید F12: کادر Save As را باز می کند ، معادل منوی ابزار را باز کنید.

کلید Shift + F12: ذخیره سند ، معادل منوی ابزارها.

Ctrl و A: همه موارد موجود در سند فعلی را انتخاب می کند.

Ctrl و B: بلد کردن متن.

Ctrl و C: مورد یا متن را کپی می کند.

Ctrl و D: کادر فونت را نشان می دهد.

Ctrl و E: یک پاراگراف را بین تراز وسط و چپ تغییر می دهد.

Ctrl و F: کادر جستجو را برای جستجو در سند فعلی نشان می دهد.

آشنایی با انواع كليد های ميانبر:Ctrl and G: کادر گفتگوی Go To را برای جستجو در یک مکان خاص در سند فعلی نشان می دهد.