کاهش ۱۲ درصدی واردات تراشه چین
26
اکتبر

کاهش ۱۲ درصدی واردات تراشه چین

طبق داده های رسمی گمرک چین، واردات تراشه این کشور در ماه سپتامبر ۱۲.۴ درصد کاهش یافته است.

کاهش ۱۲ درصدی واردات تراشه چین

این کاهش در حالی اتفاق می افتد که تنش میان چین و آمریکا افزایش یافته و کمبود تراشه در مقیاس جهانی ادامه دارد. براساس آمار، این کشور آسیایی در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی ۴۷.۶ میلیارد تراشه وارد کرد، حال آنکه این شاخص در سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی ۵۴.۳ میلیارد واحد بود. ارقام مذکور نشان دهنده روند نزولی واردات سالانه تراشه در چین است.

در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۱ میلادی، چین ۴۱۷.۱ میلیارد واحد وارد کرد که در مقایسه سالانه نشان دهنده ۱۲.۸ درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن است.
در ۲۰۲۱ میلادی تنش بین چین و آمریکا به دلیل سیاست های مربوط به تراشه و کمبود جهانی آن سبب شد بسیاری از شرکت ها در چین انبوهی از ذخایر جمع آوری کنند.

داده های جداگانه از دفتر آمار ملی چین نشان می دهد در مقایسه سالانه تولید داخلی در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی ۱۶.۴ درصد کاهش یافته و به ۲۶.۱ میلیارد واحد رسیده است. از سوی دیگر در ۹ ماهه نخست ۲۰۲۲ میلاد کل تولید داخلی نیز ۱۰.۸ درصد کاهش یافت و به ۲۴۵ میلیارد واحد رسیده است.

دستیابی به خودکفایی در صنعت سازی در چین یکی از سیاست های اصلی دولت این کشور است، به خصوص در زمانیکه دولت آمریکا با اعمال تحریم هایی پیشرفت آن در بخش نیمه رسانا را هدف گرفته است.

تحریم های آمریکا سبب شده بسیاری از شرکت های بین المللی سازنده تجهیزات تراشه سازی از تامین نیاز شرکت های چینی از جمله YMTC ، SMIC و تولید کنندگان تراشه های هوش مصنوعی پیشرفته در این کشور خودداری کنند.