کهکشان راه شیری؛ محکوم به برخورد با کهکشان آندرومدا
15
ژوئن

کهکشان راه شیری؛ محکوم به برخورد با کهکشان آندرومدا

 آیا کهکشان راه شیری روزی با همسایه بزرگتر خود یعنی کهکشان آندرومدا برخورد خواهد کرد؟ به احتمال زیاد، بله.

آیا روزی با همسایه بزرگتر خود یعنی کهکشان آندرومدا برخورد خواهد کرد؟ به احتمال زیاد، بله. تصاویر اخیر تلسکوپ فضایی هابل که جابجایی‌های خفیف ستاره‌های آندرومدا یا M31 را نسبت به کهکشان‌های پس‌زمینه با دقت ترسیم کرده‌اند، نشان می‌دهد که ممکن است مرکز این کهکشان در مسیر برخورد مستقیم با مرکز کهکشان راه شیری باشد.
 
با این حال، خطاها در سرعت جانبی به اندازه‌ای بزرگ به نظر می‌رسند که احتمال زیادی وجود دارد که بخش‌های مرکزی دو کهکشان، به هم برخورد نکنند، اما به اندازه‌ای به یکدیگر نزدیک می‌شوند که هاله‌های بیرونی آن‌ها از نظر گرانشی در هم پیچیده خواهند شد. به محض اینکه این اتفاق بیفتد، دو کهکشان به هم پیوند می‌خورند، در اطراف یکدیگر رقص می‌کنند و در نهایت با هم ادغام می‌شوند و در طی چند میلیارد سال آینده به یک کهکشان بزرگ بیضوی تبدیل خواهند گشت.
 
تصویر برگزیده امروز، ترکیبی است از تصاویری که آسمان یک کره (شاید زمین؟) را در آینده‌ای دور نشان می‌دهند که در آن زمان قسمت‌های بیرونی دو کهکشان با یکدیگر برخورد می‌کنند. بررسی دقیق آخر و عاقبت کهکشان راه شیری و نیز کل گروه محلی متشکل از کهکشان‌های اطراف، احتمالاً تا سال‌های سال موضوعی جذاب برای پژوهش خواهد بود.