جیمز وب کهکشان‌‌های اولیه را رصد می‌کند
13
مارس

جیمز وب کهکشان‌‌های اولیه را رصد می‌کند

جیمز وب کهکشان‌‌های اولیه را رصد می‌کند : تلسکوپ “جیمز وب” هم اکنون در حال تراز کردن آینه‌های خود است. اما وقتی مراحل همترازی به اتمام برسد، این تلسکوپ می‌تواند ترکیب‌ کهکشان‌های اولیه را شناسایی کند.

جیمز وب کهکشان‌‌های اولیه را رصد می‌کند
بر خلاف هابل که طیف‌های فرابنفش، طیف مرئی و فروسرخ (۰٫۱ تا ۱ میکرومتر) را مشاهده می‌کند، تلسکوپ فضایی جیمز وب در محدوده فرکانس پایین‌تری از نور مرئی با طول موج بلند از طریق فروسرخ (۰٫۶ تا ۲۷ میکرومتر) رصد خواهد کرد که به آن اجازه می‌دهد تا ستارگان و کهکشان‌های اولیه را آشکار نماید.

جیمز وب کهکشان‌‌های اولیه را رصد می‌کند : ترکیب‌ شیمیایی جهان اولیه، درست پس از “بیگ بنگ” محصول فرآیندهای هسته‌ای است که در لحظات اولیۀ تشکیل کیهان رخ داد. این فرآیندها “نوکلئوسنتز ابتدایی” نامیده می‌شوند. یکی از پیش‌بینی‌های این مدل ترکیب‌ شیمیایی جهان اولیه است که عمدتا از “هیدروژن” و “هلیوم” تشکیل شده. در واقع دانشمندان به دنبال نشانه‌های عناصر سنگین‌ هستند که توسط “ستارگان اولیه” ایجاد شده است.

این پیش‌بینی‌ها با مشاهدات مدل داغ بیگ بنگ سازگاری دارند. همچنین یافتن “ستارگان اولیه” یا “ستارگان نسل سوم” مُهر تایید مهمی برای مدل کیهان‌شناختی ما است. جیمز وب شاید نتواند تک تک ستارگان را از آغاز کیهان تشخیص دهد، اما می‌تواند برخی از کهکشان‌های اولیه حاوی این ستارگان را شناسایی کند.

این کهکشان دوردست گزینه رصد تلسکوپ جیمز وب است
این کهکشان دوردست گزینه رصد تلسکوپ جیمز وب است

دانشمندان برای یافتن ستارگان اولیه، باید “خاصیت فلزی کهکشان‌های بسیار دور” را اندازه‌گیری کنند. “خاصیت فلزی” مقیاسی از میزان مادۀ سنگین‌تر از هیدروژن و هلیوم است که در زمان مرگ ستارگان نخستین ایجاد شده است. یکی از دورترین کهکشان‌هایی که تاکنون کشف شده، MACS1149-JD1 نام دارد. این کهکشان “انتقال به سرخی” برابر با ۹.۱ دارد، یعنی نوری که از آن می‌بینیم مربوط به ۶۰۰ میلیون سال پس از بیگ بنگ است. این کهکشان ۱۳.۲ میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارد و نور آن ۱۳.۲ میلیارد سال در سفر بوده و تازه به ما رسیده است.

طبق برنامه در سال اول “جیمز وب” این کهکشان رصد خواهد کرد و خاصیت فلزی آن را بررسی می‌نماید. در صورتی که نتوانیم خاصیت فلزی را در کهکشان MACS1149-JD1 بیابیم، احتمالا به این دلیل است که از قبلا غنی از عناصر سنگین‌تر شده است. بنابراین باید بیشتر و عمیق‌تر به کیهان بنگریم تا گزینه‌های مناسب را پیدا کنیم.