ثبت تصاویر بسیار نادر از برخورد دو کهکشان فعال توسط تلسکوپ هابل
14
فوریه

ثبت تصاویر از برخورد دو کهکشان توسط تلسکوپ هابل

ثبت تصاویر از برخورد دو کهکشان توسط تلسکوپ هابل : تلسکوپ فضایی هابل به‌تازگی تصاویر جالبی از یک کهکشان دوگانه به نام Arp 282 ثبت کرده است.

یکی از این دو کهکشان‌ که در قسمت پایین تصویر مشاهده می‌شود NGC 169 نام دارد که از نوع کهکشان‌های بسیار فعال است. این نوع کهکشان‌ها اغلب به‌خاطر تابش‌های بسیار زیادی که دارند قابل رویت نیستند و بنابراین لازم است که از ابزارهای خاصی برای مشاهده آن‌ها استفاده بشود که خوشبختانه تلسکوپ هابل با داشتن این فناوری‌ها توانسته تصویر آن‌ها را ثبت کند.

کهکشهان IC 1559 نیز که در قسمت بالای تصویر مشاهده می‌شود از نوع کهکشان بسیار فعال است و این کهکشان بقدری به NGC 169 نزدیک شده است که این موضوع باعث پدید آمدن جریانی از مواد و ذرات بین آن‌ها شده است.

 Hubble
ثبت تصاویر بسیار نادر از برخورد دو کهکشان فعال توسط تلسکوپ هابل

نابراین این تصویر از دو جهت بسیار حائز اهمیت است، اول اینکه تصویر واضحی از کهکشان‌های فعال را به ما نشان می‌دهد و دوم اینکه ما برای اولین بار می توانیم نحوه اندرکنش این کهکشان‌ها را مشاهده کنیم. دانشمندان معتقدند که این دو کهکشان احتمالا دارای هسته‌های بسیار پرانرژی از نوع AGN هستند که البته از روی تصاویر نمی‌توان به این موضوع پی برد.

به نظر می‌رسد نیروی موجود بین این دو کهکشان از نوع نیروهای موجی است که باعث می‌شود یکی از کهکشان‌ها تحت‌تاثیر گرانش کهکشان دیگر قرار گرفته و حالت اعوجاج پیدا بکند. جهت این نیروها از سمت جسم کم‌جرم به سمت جسم پرجرم است و همین موضوع باعث تولید گاز، گردوغبار و حتی حرکت یکی از کهکشان‌ها به سمت دیگری می‌شود. ما خوشبختانه همه این پدیده‌ها را به‌.وضوح می‌توانیم در تصویر فوق مشاهده کنیم.