06
فوریه

گزارش اصلاحیه امنیتی مایکروسافت در ماه ژانویه 2022

گزارش اصلاحیه امنیتی مایکروسافت در ماه ژانویه 2022:مایکروسافت گزارش‌ آسیب‌پذیری‌های امنیتی موثر بر محصولات و خدمات مایکروسافت را بررسی و آخرین به‌روزرسانی را برای محصولات خود منتشر کرده است. در اصلاحیه امنیتی سه شنبه 11 ژانویه 2022 مایکروسافت 97 آسیب‌پذیری (6 آسیب‌پذیری روز صفرم) را برطرف کرده است. از این 97 آسیب‌پذیری (41 مورد Elevation of Privilege، 9 مورد Security Feature Bypass، 29 مورد Remote Code Execution، 6 مورد Information Disclosure، 9 مورد Denial of Service، 3 مورد Spoofing)، 9 مورد دارای درجه حساسیت بحرانی و 88 مورد دارای درجه حساسیت مهم طبقه‌بندی شده‌اند.

آسیب‌پذیری‌های روز صفرم شامل شناسه‌های زیر می‌شوند:

 • CVE-2021-22947 – Open Source Curl Remote Code Execution Vulnerability
 • CVE-2021-36976 – Libarchive Remote Code Execution Vulnerability
 • CVE-2022-21919 – Windows User Profile Service Elevation of Privilege Vulnerability
 • CVE-2022-21836 – Windows Certificate Spoofing Vulnerability
 • CVE-2022-21839 – Windows Event Tracing Discretionary Access Control List Denial of Service Vulnerability
 • CVE-2022-21874 – Windows Security Center API Remote Code Execution Vulnerability

طبق گزارش مایکروسافت، تعدادی از این آسیب‌پذیری‌ها به‌صورت عمومی دارای اکسپلویت بوده و ممکن است توسط مهاجمین در حال بهره‌برداری باشند.
در به‌روزرسانی این ماه، وصله‌ها شامل موارد زیر بوده‌اند:

 • .NET Framework
 • Microsoft Dynamics
 • Microsoft Edge (Chromium-based)
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft Graphics Component
 • Microsoft Office
 • Microsoft Office Excel
 • Microsoft Office SharePoint
 • Microsoft Office Word
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Windows Codecs Library
 • Open Source Software
 • Windows Hyper-V
 • Tablet Windows User Interface
 • Windows Account Control
 • Windows Active Directory
 • Windows AppContracts API Server
 • Windows Application Model
 • Windows BackupKey Remote Protocol
 • Windows Bind Filter Driver
 • Windows Certificates
 • Windows Cleanup Manager
 • Windows Clipboard User Service
 • Windows Cluster Port Driver
 • Windows Common Log File System Driver
 • Windows Connected Devices Platform Service
 • Windows Cryptographic Services
 • Windows Defender
 • Windows Devices Human Interface
 • Windows Diagnostic Hub
 • Windows DirectX
 • Windows DWM Core Library
 • Windows Event Tracing
 • Windows Geolocation Service
 • Windows HTTP Protocol Stack
 • Windows IKE Extension
 • Windows Installer
 • Windows Kerberos
 • Windows Kernel
 • Windows Libarchive
 • Windows Local Security Authority
 • Windows Local Security Authority Subsystem Service
 • Windows Modern Execution Server
 • Windows Push Notifications
 • Windows RDP
 • Windows Remote Access Connection Manager
 • Windows Remote Desktop
 • Windows Remote Procedure Call Runtime
 • Windows Resilient File System (ReFS)
 • Windows Secure Boot
 • Windows Security Center
 • Windows StateRepository API
 • Windows Storage
 • Windows Storage Spaces Controller
 • Windows System Launcher
 • Windows Task Flow Data Engine
 • Windows Tile Data Repository
 • Windows UEFI
 • Windows UI Immersive Server
 • Windows User Profile Service
 • Windows User-mode Driver Framework
 • Windows Virtual Machine IDE Drive
 • Windows Win32K
 • Windows Workstation Service Remote Protocol

گزارش اصلاحیه امنیتی مایکروسافت در ماه ژانویه 2022:در نهایت مایکروسافت اکیداً توصیه به به‌روزرسانی فوری در محصولات تحت تاثیر داشته است.