اخراج جنجالی یکی از کارکنان آمازون
24
ژانویه

اخراج جنجالی یکی از کارکنان آمازون

داکان اسمیت، یکی از سازماندهندگان اتحادیه کارگری آمازون (ALU) به دلیل تلاش برای تاسیس این اتحادیه اخراج شده است.

اخراج جنجالی یکی از کارکنان آمازون

هیئت ملی روابط کار آمریکا (NLRB) تصمیم دارد شکایتی علیه آمازون ثبت کند زیرا مدعی است این شرکت در انبار نیویورک خود یک کارگر را به طور غیرقانونی اخراج کرده است.
البته در صورتیکه آمازون خارج از دادگاه این ادعا را تسویه کند، شکایت ثبت نخواهد شد.

براساس اطلاعات موجود، داکان اسمیت، یکی از سازماندهندگان اتحادیه کارگری آمازون(ALU) به دلیل تلاش برای تاسیس این اتحادیه اخراج شده است.

بلومبرگ در خبری اعلام کرد کایلا بلادو سخنگوی NLRB نیز روز جمعه تایید کرد کتی درو کینگ مدیر منطقه ای این سازمان تشخیص داده ادعاهای ALU مبنی بر اخراج اسمیت به طور غیرقانونی، صحیح بوده است و اگر پرونده به نتیجه نرسد، شکایت خواهد کرد. بلادو در این باره می گوید: «در این شکایت دلیل اخراج وی ایجاد اتحادیه و دیگر فعالیت های مرتبط است.»

آمازون تاکنون به درخواست اظهارنظر در این باره پاسخی نداده است.

این در حالی است که ALU نیز قصد دارد در ۴ انبار آمازون واقع در استاتن آیلند انتخابات خود را برگزار کند. اسمیت در یکی از انبارهای استاتن آیلند کار می کرد و ALU در توئیتی اعلام کرده وی از زمان اخراجی بی خانمان شده است. NLRB اختیاراتی برای بازگرداندن کارگرانی دارد که به دلیل سازماندهی اتحادیه اخراج شده اند، اما هنوز مشخص نیست در این پرونده نیز همین فرایند را انجام دهد یا خیر.