28
دسامبر

سهام‌داران علیه رفتار اپل با کارکنانش قیام کردند

سهام‌داران علیه رفتار اپل با کارکنانش قیام کردند

سهام‌داران علیه رفتار اپل با کارکنانش قیام کردند:برای اولین بار در تاریخ فعالیت شرکت اپل، سهام‌داران از مقامات محلی و دولتی درخواست کرده‌اند که اپل را در زمینه رفتار با کارکنانش زیر ذره‌بین قرار دهند. سهام‌داران بر این باور هستند که مدیران اجرایی اپل به درستی حقوق کارکنان را مورد احترام قرار نمی‌دهند.

بر اساس گزارش MarketWatch برخی از سهامداران شرکت اپل به تازگی در وزارت ملی کار آمریکا پرونده‌ای علیه اپل تشکیل داده‌اند و طی آن از مقامات این وزارت‌خانه خواسته‌اند تا فعالیت اپل در زمینه رفتار با نیروی انسانی را بررسی کند. این سهام‌داران بر این باور هستند که شرکت اپل در زمینه پرداخت برابر به همه کارکنان، رفتار درست با آن‌ها و تنوع نژادی و مذهبی تخلف‌هایی داشته است.

این پرونده در حالی تشکیل شده که شرکت اپل همواره در تلاش است تا از طریق منابع تبلیغاتی رسمی، خود را به عنوان یک شرکت با رفتاری برابر با تمامی کارکنان از جنسیت، ملیت و نژاد معرفی کند. علاوه بر این هنوز مشخص نیست که شرکت اپل چرا و به خاطر چه رخدادی به رفتار غیرعادلانه با کارکنان خودش متهم شده است. بر اساس گزارش رسمی شرکت اپل، در بازه بین ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ تعداد کارکنان رنگین پوست خود در آمریکا را افزایش داده است. با این حال این گزارش اعلام کرده که اپل در حال حاضر تمایلی به استخدام افراد رنگین پوست در پست‌ها و مقامات حساس دولتی ندارد.

سهام‌داران علیه رفتار اپل با کارکنانش قیام کردند:با وجود اینکه ریشه این موضوع هنوز مشخص نشده اما به نظر می‌رسد که این رخداد به جنجال هشتگ AppleToo نیز مربوط باشد. تا پیش از این برخی از کارکنان اپل با راه‌اندازی این هشتگ در تلاش بودند تا رفتار غیرمتعارف در محیط‌های کاری اپل را عمومی کنند. با این حال شرکت اپل همواره سعی کرده تا چهره‌ای خوب از خود به عموم جامعه جهانی نشان دهد که البته این موضوع احتمالا با این پروند‌ه‌های قانونی خدشه‌دار خواهند شد.