20
دسامبر

آیا فعالیت های ورزشی می تواند به مقابله بهتر با ویروس کرونا کمک نماید؟

آیا فعالیت های ورزشی می تواند به مقابله بهتر با ویروس کرونا کمک نماید؟با توجه به همه گیری بیماری کووید 19 در سطح جهانی، سوالی که بیش از پیش در مجامع علمی مطرح شده این است که آیا فعالیت های ورزشی می تواند سیستم ایمنی بدن را در مقابل این ویروس تقویت کند یا خیر؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

در پاسخ به این سوال، شواهد نشان می دهد که نوع و شدت فعالیت ورزشی بسیار اهمیت دارد. فعالیت های سنگین ورزشی می‌تواند تاثیر منفی بر سیستم ایمنی داشته باشد، مطالعات انجام شده بر روی موش نشان می دهد دویدن سبک به مدت 30 دقیقه می‌تواند سیستم ایمنی را تقویت نماید. اما ورزش های سنگین، می توانند اثرات مخربی بر روی سیستم ایمنی بدن داشته باشند. از این رو در شرایط همه گیری کووید 19 انجام ورزش های سنگین توصیه نمی شود-. در تمرینات سبک هم، مسائل بهداشتی نظیر شست و شوی مکرر دست ها و دوری از افراد با علایم مشکوک نظیر سرفه را حتما باید رعایت کرد. 

نتیجه‌گیری

آیا فعالیت های ورزشی می تواند به مقابله بهتر با ویروس کرونا کمک نماید؟با در نظرگرفتن شواهد علمی موجود می‌توان گفت ورزش‌های سنگین را نباید در زمان همه‌گیری کووید 19 انجام داد. ولی ورزش و دویدن های سبک تا حدی می تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کند. نکته مهم این است که در هنگام تمرینات سبک، مسائل بهداشتی نظیر شست و شوی مکرر دست، دوری از افراد با علایم مشکوک، اجتناب از تماس مستقیم دست با وسایل ورزشی و یا عدم تماس دست با چشم، بینی و دهان درحین استفاده از وسایل ورزشی را باید حتما رعایت کرد. بهتر است از ورزش در مکان‌های عمومی خودداری کنید