رمزارز
30
ژوئن

رمزارز ها در آخر چه میشوند ؟ طرح جدید مجلس در این باره چیست؟

طرح جدید مجلس: ممنوعیت استفاده از رمزارز های غیر بومی در شبکه پرداخت طبق طرح جدید نمایندگان مجلس برای «حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن»،...

ادامه مطلب