دانلودنرم افزارخانگی

آنتی ویروس 17.2

 • antivirus
 • ورژن 17.2.7.0
 • سیستم عامل/10/11

8815a9eb279a86db78bb6eb660322b7f2919d582

5b651fd5be00356aa2bbd7601bb272b839dd93e9

اینترنت سکوریتی 17.2

 • internet security
 • ورژن 17.2.7.0
 • سیستم عامل/10/11

676d8329f27ade1d120b96fca822f099b846367f

d127b6df22c511d94693d8f1aed6389d1e6fc21f

آنتی ویروس 16.0

 • antivirus
 • ورژن 16.0.22.0
 • سیستم عامل/10/11

a68df3da8221f96548bc2385e95cd2d36361e715

0e901e4b81a11cf236b772553819fa2beca5295d

اینترنت سکوریتی 16.0

 • internet security
 • ورژن 16.0.22.0
 • سیستم عامل/10/11

e16e18b52fa63dbbf4116cda6c30f5932cd34a5d

b8fe6ca4f004b7e94f3656c75aa8a6dbb98ab0f3

آنتی ویروس 15.2

 • antivirus
 • ورژن 15.2.17.0
 • سیستم عامل 7/8/8.1/

ee144772abd607e1cb27e82560c5ccb6ad563936

a75cb20222a91ced47a09c84a5895b2642c1a763

اینترنت سکوریتی 15.2

 • internet security
 • ورژن 15.2.17.0
 • سیستم عامل 7/8/8.1/

c25467880b0eb1490c54c2fc47d0d91524052865

f5e42c2aecc0ac09dc94a5315d0f5b87ab76506a

آنتی ویروس 14.2

 • antivirus
 • ورژن 14/2/24/0
 • سیستم عامل 7/8/8.1/

e137a57ed933c22a63d4fd01437bf53029e7e3dc

4808b750ffe9c2ba44bedb65d1a17e45a81641a1

اینترنت سکوریتی 14.2

 • internet security
 • ورژن 14/2/24/0
 • سیستم عامل 7/8/8.1/

92020294fca4d52ef4371b774c37f03052303167

69b53d81737c6f3975dde076da978eca7704df7f

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است