ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 12906
    عدم تکمیل آپدیت Nod32
    بسته شده