ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 7388
    انتی ویروس فعال نمیشود
    بسته شده