10
فوریه

کامپیوترهایی کارامد مانند مغز انسان

تراشه هایی مانند مغز
مدل‌سازی کامپپیوترها بر مبنی شبیه‌سازی مغز انسان

کامپیوترهایی کارامد مانند مغز انسان : دانشمندان در مؤسسه‌ی سلطنتی فناوری کی‌تی‌اچ استکهلم و دانشگاه استنفورد برای توسعه‌ی ماده‌ی جدیدی تلاش می‌کنند که می‌تواند کامپیوترها را از فناوری فعلی یک میلیون برابر کار‌آمدتر کند.

احتمالاً مدل‌سازی کامپپیوترها بر مبنی شبیه‌سازی مغز انسان، از آنچه گمان می‌کنیم به ما نزدیک‌تر است؛ دانشمندان در مؤسسه‌ی سلطنتی فناوری کی‌تی‌اچ استکهلم و دانشگاه استنفورد (KTH) برای تولید تراشه‌هایی مشابه مغز انشان تلاش می‌کنند و یافته‌های خود را در وب‌سایت این مؤسسه نیز منتشر کرده‌اند.
به گزارش Digitaltrends و طبق تحقیقات این دانشمندان، به لطف ماده‌ی جدید توسعه‌یافته تولید کامپیوترهای مغز مانند و فوق‌العاده قدرتمند در آینده‌ای نه چندان دور به واقعیت تبدیل خواهد شد.

کامپیوترهایی کارامد مانند مغز
کامپیوترهایی کارامد مانند مغز


ماده‌ی مورد بحث، ترکیب کاربید تیتانیوم به نام MXene است که طور بالقوه می‌تواند به آرزوی دیرینه‌ی دانشمندان جامه‌ی عمل بپوشاند؛ این ایده نه‌تنها به ساخت اجزای حافظه و تولید کامپیوترهایی شبیه به مغز انسان کمک می‌کند، بلکه از نظر تجاری نیز در آینده‌ای نزدیک اجرا شدنی است.
دانشمندان دریافتند که ساخت اجزای حافظه با دسترسی تصادفی الکتروشیمیایی (EC-RAM) با استفاده از کاربید تیتانیوم دوبعدی، قابلیت‌های زیادی را فراهم می‌کند. حافظه با دسترسی تصادفی الکتروشیمیایی، نوعی حافظه‌ی غیرفرار است که برای شتاب آنالوگ یادگیری عمیق طراحی شده و قادر به ذخیره و پردازش داده‌ها است؛ این حافظه با انجام هم‌زمان کارهای پردازنده و حافظه‌، نیاز به برقراری بسیاری از ارتباطات بین این دو را برطرف می‌کند.

مغز و کامپیوتر
کامپیوترهایی کارامد مانند مغز انسان : این فناوری همانند فناوری کامپیوتر های کوانتمی سرعت جشمگیری به محاسبات میدهد

در گزارش KTH از حافظه با دسترسی تصادفی الکتروشیمیایی به‌عنوان «جزئی برای وارد کردن یون‌ها به کانال اکسیداسیون» یاد می‌کند که عملکردی مشابه کار مغز انسان با یون‌ها را شبیه‌سازی می‌کند.