قرارداد دردسرساز ۶۹ میلیارد دلاری مایکروسافت!
24
ژانویه

قرارداد دردسرساز ۶۹ میلیارد دلاری مایکروسافت!

​​​​​​​رئیس بانک جهانی از قرارداد ۶۹ میلیارد دلاری مایکروسافت برای خرید شرکت طراح بازی اکتیویژن بلیزارد به عنوان اختصاص سوال برانگیز سرمایه در شرایطی که کشورهای فقیر برای پرداخت بدهی و مبارزه با کووید ۱۹ و فقر به تقلا افتاده اند، انتقاد کرد.

قرارداد دردسرساز ۶۹ میلیارد دلاری مایکروسافت!

دیوید مالپس در رویداد مجازی موسسه امور اقتصاد بین الملل پاترسون گفت: سرمایه بیشتری باید به کشورهای فقیر وارد شود اما جریان سرمایه با سیاستهای پولی آسان در کشورهای توسعه یافته مختل شده است.

رئیس بانک جهانی گفت: از بزرگی قرارداد خرید شرکت اکتیویژن بلیزارد توسط مایکروسافت متحیر شده است. رقم این قرارداد بزرگتر از ۲۳.۵ میلیارد دلار کمک نقدی بود که کشورهای ثروتمند در دسامبر موافقت کردند به انجمن توسعه بین الملل اختصاص دهند که صندوق بانک جهانی برای کشورهای فقیر است و برای مدت سه سال آینده، به حدود هشت میلیارد دلار در سال می رسد.

مالپس درباره قرارداد مایکروسافت گفت: باید فکر کنید. یک لحظه صبر کنید. آیا این بهترین تخصیص سرمایه است. این سرمایه به بازار اوراق قرضه می رود. همان طور که می دانید، میزان عظیمی از سرمایه به بازار اوراق قرضه می رود.

بخش بسیار کوچکی از دنیای در حال توسه به چنین تامین مالی اوراق قرضه دسترسی دارد در حالی که سرمایه زیادی در کشورهای توسعه یافته می ماند؛ به خصوص در داراییهای ذخیره بانک مرکزی برای حمایت از خرید اوراق قرضه بلندمدت استفاده می شود.

بر اساس گزارش رویترز، مایکروسافت درباره اظهارات رئیس بانک جهانی اظهارنظر نکرد. قرارداد ۶۹ میلیارد دلاری مایکروسافت برای خرید این ناشر بازی ویدیویی، بزرگترین قرارداد خرید یک شرکت فناوری از سال ۲۰۱۶ تاکنون محسوب می شود. مایکروسافت به جای استفاده از سهام ارزشمندش، پول سهامداران شرکت اکتیویژن بلیزارد را به صورت نقدی پرداخت خواهد کرد. این رقم سنگین است اما مایکروسافت از عهده پرداخت آن بر می‌آید. این شرکت تا ۳۰ سپتامبر، ۱۳۰ میلیارد دلاری نقدینگی داشت و ۸۵ درصد آن در قالب سرمایه گذاریهای کوتاه مدت بود. قیمت خرید مایکروسافت ۴۵ درصد بیشتر از قیمت نهایی سهام اکتیویژن بلیزارد تا جمعه هفته پیش بود اما سرمایه گذاران این شرکت نگرانی از این بابت نداشتند.